Razlaganje novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je izašao 1. jula 2018. godine ostavio je mnoge majke u nedoumici. Mnoge žene nisu sigurne šta novi Zakon tačno nalaže. Direktorka Agencije za poslovne usluge „Kozomora“, Sandra Kozomora Subotin je … Read More

Održana tribina: „Preduzetništvo i porodica – izazov za savremenu majku“

Dana 30. avgusta 2018. godine tribina pod nazivom : „Preduzetništvo i porodica – izazov za savremenu majku“ održana je pred posetiocima Ženskog biznis kluba Fondacije 021 u Radio kafeu. Na tribini pored direktorke Agencije za poslovne usluge “Kozomora”, Sandre Kozomora … Read More